Werkwijze 2018-02-09T10:37:16+00:00

Werkwijze

Allereerst breng ik met u in kaart hoe uw situatie nu is. We letten daarbij op eventuele lichamelijke beperkingen en op knelpunten die u ervaart. Vervolgens gaan coach en cliënt samen aan de slag met het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. De coach laat zich daarbij leiden door de gerichte vraag van de cliënt.

Kernpunten in het coachingstraject zijn het doorwerken van een onstane situatie, wat het betekent en dan het stellen van reële doelen, het wegnemen van weerstanden en het actief toewerken naar verandering.

Duidelijkheid en helderheid zijn de belangrijkste instrumenten waarmee ik werk. Allereerst is er een kennismakingsgesprek waarin we kijken wat er moet gebeuren en hoe we dat doen.
Na drie gesprekken volgt er dan een evaluatie waarin we een tussenbalans opmaken.
Elke coaching is puur individueel en op maat in het tempo dat nodig is.
Een gesprek duurt meestal 1 uur en vindt plaats in de huisartenpraktijk aan het Kortenaerplantsoen te Castricum maar kan op verzoek ook bij u thuis plaats vinden.
Het gaat erom dat u zichzelf helemaal in de werkwijze kunt vinden, daartoe luister ik naar uw wensen.